Vítejte ve vzdělávacím kurzu NetKnowing 2.0

Vítejte ve vzdělávacím kurzu NetKnowing 2.0. Zahrnuje kurzy a didaktické materiály a zdroje, určené k osvojení použití nástrojů a služeb Web 2.0 a k tomu, abyste zvýšili své šance neformálně se vzdělávat a sdílet tuto zkušenost v každodenním pracovním procesu. Podle typu uživatelského profilu máte přístup k různým kurzům a službám.

Kurz "Jak získat přístup k neformálnímu učení za využití Web 2.0 a sociálních sítí" je úvodní kurz základní úrovně, jenž má za cíl vyškolit podnikatele, profesionály na volné noze, techniky, a manažery MSP v tom, jak mohou Web 2.0 technologie, sociální sítě a aktivity sdílení být užitečné pro pochopení a sdílení neformálního učení.

Kurz "Jak implementovat strategie neformálního učení založeného na Web 2.0 v naší firmě či organizaci" je pokročilý kurz vytvořený s cílem ukázat, jak implementovat strategie a technologiíe Web 2.0, techniky společného učení a principy řízení znalostí, aby se každodenní pracovní a spontánní činnosti neformálního učení přeměnily ve stálé firemní znalosti a zdroje tréninku pro firmy a organizace.

Nástroje Web 2.0 jsou zdrojem nástrojů zpřístupňující informace, demo verze a manuály pro sociální software, které podporují neformální učení jak na osobnostní, tak na firemní rovině.

Prostor pro kouče je místo, kde učitelé, kouči a manažeři školení mohou najít vzdělávací materiály pro přípravu vlastních kurzů, jak těch virtuálních, tak těch odehrávajících tváří v tvář.

Registrace uživatele