Sveiki prisijungę prie „NetKnowing 2.0“ mokymosi programos.

Sveiki prisijungę prie „NetKnowing 2.0“ mokymosi programos. Čia rasite mokymosi kursus, didaktinę medžiagą ir kitus išteklius, kurie padės pradėti naudotis antrosios kartos saityno (Web 2.0) įrankiais ir paslaugomis, suteiksiančiomis jums daugiau galimybių savaime mokytis ir mokyti kitus savo kasdienėje profesinėje veikloje. Atsižvelgiant į vartotojo profilį, galite prisijungti prie skirtingų kursų ir paslaugų.

Kursas „Kaip mokytis savaime naudojantis antrosios kartos saitynu ir tinklaveika“ – tai pagrindinis įvadinis kursas, skirtas išmokyti verslininkus, laisvai samdomus specialistus, techninį personalą ir smulkių bei vidutinių įmonių vadovus naudotis antrosios kartos saityno technologijomis, socialine tinklaveika ir bendromis praktikomis savaime mokantis ir mokant kitus.

Kursas „Kaip įgyvendinti antrosios kartos saitynu pagrįstas savaiminio mokymosi strategijas įmonėje ar organizacijoje“ – tai kursas pažengusiems, mokantis realizuoti antrosios kartos saityno strategijas ir technologijas, bendro mokymo technikas ir žinių valdymo principus siekiant paversti kasdienį darbą ir spontaniškas savaiminio mokymosi veiklas kolektyvinėmis įmonių ir organizacijų žiniomis bei mokymosi ištekliais.

Antrosios kartos saityno priemonių komplektas (angl. Web 2.0 Toolbox) yra skirtas palengvinti prieigą prie informacijos, demonstracinių versijų ir socialinės programinės įrangos žinynų, kurie yra naudingi ir asmeniniam, ir organizaciniam savaiminiam mokymuisi.

Mokytojo sritis – tai erdvė, kur galima rasti mokymosi šaltinių, kuriais gali naudotis mokytojai, dėstytojai ir mokymo vadovai rengdami virtualias ir klasėse vykstančias pamokas.

Vartotojo registracija